پکیچ های استفاده از سامانه آزمون پلاس
شما در حال مشاهده تعرفه های برگزاری آزمون تستی (چهارگزینه ای ) می باشید. لازم به ذکر است برگزاری آزمون آنلاین تشریحی در سامانه آزمون پلاس در حال حاضر رایگان می باشد و نیازی به خریداری پکیچ برگزاری آزمون نمی باشد.
صد دانش آموز-آزمون
 • 100 سکه
 • معادل 100 دانش آموز-آزمون
 • 24,750 تومان
 • 22,500 تومان
دویست دانش آموز-آزمون
 • 200 سکه
 • معادل 200 دانش آموز-آزمون
 • 48,000 تومان
 • 43,000 تومان
پانصد دانش آموز-آزمون
 • 500 سکه
 • معادل 500 دانش آموز-آزمون
 • 110,000 تومان
 • 100,000 تومان
هزار دانش آموز-آزمون
 • 1,000 سکه
 • معادل 1,000 دانش آموز-آزمون
 • 207,000 تومان
 • 188,000 تومان
دو هزار دانش آموز-آزمون
 • 2,000 سکه
 • معادل 2,000 دانش آموز-آزمون
 • 400,000 تومان
 • 360,000 تومان
پنج هزار دانش آموز-آزمون
 • 5,000 سکه
 • معادل 5,000 دانش آموز-آزمون
 • 960,000 تومان
 • 875,000 تومان
ده هزار دانش آموز-آزمون
 • 10,000 سکه
 • معادل 10,000 دانش آموز-آزمون
 • 1,855,000 تومان
 • 1,687,000 تومان