آرشیو مطالب

مدیریت مطالب صفحه اختصاصی- ویدئو

...

مدیریت کلاس های دانش آموزان-ویدئو

...

مدیریت مطالب و صفحات

برای مدیریت مطالب : ابتدا وارد پنل مدیریت خود شوید سپس از از منوی اصلی، گزینه مطالب را انتخاب نمایید. مطالب :  مشاهده لیست مطالب در این قسمت می توانید لیستی از مطالب خود را مشاه...

تنظیمات سامانه

قسمت تنظیمات شامل موارد زیر می باشد که پس از ورود به سامانه از منوی سایر و سپس انتخاب گزینه تنظیمات قابل دسترس است: تنظیمات وبسایت دانش آموزان آزمون تنظیمات وبسایت: این قسمت شامل تما...

مدیریت آزمون ها

پس از ورود به پنل کاربری، مدیریت آزمون ها  از منوی اصلی قابل دسترسی می باشد که شامل موارد زیر است: آزمون ها با انتخاب این گزینه وارد صفحه ی مربوط به آزمون ها می شوید و لیست آزمون ه...

مدیریت کلاس ها و دانش آموزان/دانشجویان

ابتدا وارد پنل مدیریت خود شوید سپس از از منوی اصلی، گزینه دانش آموزان یا دانشجویان (وابسته به تنظیمات) را انتخاب نمایید.  کلاس ها : از این منو می توانید کلاس های خود را مدیریت ...