آزمون های آنلاین کشوری

دانش آموزان می توانند متناسب با پایه و رشته ی خود، در آزمون های آنلاین کشوری ثبت نام و شرکت نمایند. اساتید، مشاورین، موسسات و سایر افرادی که در آزمون پلاس ، آزمون برگزار می کنند می توانند آزمون خود را وارد این بخش نمایند تا علاوه بر دانش آموزان آنها ، سایر دانش آموزان بتوانند بصورت آنلاین در آزمون آنها شرکت نمایند.

پیش آزمون هماهنگ کشوری-رشته تجربی، پایه دهم

1401/06/24 12:00
مناسب برای پایه دهم رشته تجربی
برگزار کننده آزمون پلاس

پیش آزمون هماهنگ کشوری-رشته تجربی، پایه یازدهم

1401/06/24 12:00
مناسب برای پایه یازدهم رشته تجربی
برگزار کننده آزمون پلاس

پیش آزمون هماهنگ کشوری-رشته تجربی، پایه دوازدهم

1401/06/24 12:00
مناسب برای پایه دوازدهم رشته تجربی
برگزار کننده آزمون پلاس

آزمون آنلاین درس دین و زندگی دهم انسانی

1401/09/04 18:30
مناسب برای پایه دهم رشته رشته علوم انسانی
برگزار کننده نام وبسایت