آزمون های آنلاین کشوری

دانش آموزان می توانند متناسب با پایه و رشته ی خود، در آزمون های آنلاین کشوری ثبت نام و شرکت نمایند. اساتید، مشاورین، موسسات و سایر افرادی که در آزمون پلاس ، آزمون برگزار می کنند می توانند آزمون خود را وارد این بخش نمایند تا علاوه بر دانش آموزان آنها ، سایر دانش آموزان بتوانند بصورت آنلاین در آزمون آنها شرکت نمایند.
در حال حاضر هیچ آزمونی برگزار نمی شود. لطفا مجددا مراجعه نمایید