آزمون آنلاین تشریحی


با استفاده از سامانه آزمون پلاس می توانید به برگزاری آزمون آنلاین تشریحی بپردازید.

 

 

برخی از ویژگی های برگزاری آزمون آنلاین در سامانه آزمون پلاس عبارتند از:

  • امکان تعریف سوال های های آزمون بصورت فایل کلی یا بصورت مجزا (تعریف توسط مدیر سیستم)
  • امکان پاسخ دهی به سوالات آزمون بصورت کلی یا مجزا(تعریف توسط مدیر سیستم)
  • امکان تعریف زمان کلی آزمون یا تعریف زمان برای سوالات بصورت مجزا و محدودیت پاسخ دهی به هر سوال در زمان معین
  • برگزاری آزمون آنلاین در راس ساعت معین از پیش تایین شده به دو صورت عادی و شناور 
  • انعطاف در سیستم ثبت پاسخنامه و امکان افزودن دستی پاسخنامه توسط برگزارکننده
  • مشاهده فعالیت شرکت کنندگان آزمون بصورت آنلاین
  •  کارنامه ی کامل و نمودارهای تحلیلی 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اطلاع از نحوه ی استفاده از سامانه آزمون پلاس ، به بخش آموزش مراجعه کنید یا با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.

برچسب ها:آزمون تشریحی، آزمون آنلاین تشریحی ، آزمون آنلاین ، برگزاری آزمون آنلاین ، سامانه برگزاری آزمون آنلاین ، برگزاری آزمون آنلاین ، نرم افزار آزمون آنلاین ، آزمون ساز آنلاین