آزمون آنلاین تستی (چهارگزینه ای)


با استفاده از سامانه آزمون پلاس می توانید به برگزاری آزمون آنلاین بپردازید.

 

برگزاری آزمون آنلاین در سامانه کوییز7

برخی از ویژگی های برگزاری آزمون آنلاین در سامانه آزمون پلاس عبارتند از:

  • برگزاری آزمون با کلیدهای متفاوت
  • استفاده از امکان پیشرفته ی زوج درس ( ایجاد دو درس برای همه دانش آموزان و انتخاب شرطی یکی از آنها برای هر دانش آموز توسط سیستم برای تصحیح و ایجاد کارنامه)
  • برگزاری آزمون آنلاین در راس ساعت معین از پیش تایین شده به دو صورت عادی و شناور 
  • انعطاف در سیستم ثبت پاسخنامه و امکان افزودن دستی پاسخنامه توسط برگزارکننده
  • مشاهده فعالیت شرکت کنندگان آزمون بصورت آنلاین
  • سیستم تصحیح آزمون هوشمند و سریع
  •  کارنامه ی کامل (نمره خام، تراز و رتبه در هر درس، دروس عمومی و تخصصی و مجموع) و نمودارهای تحلیلی شامل نمودار پیشرفت دانش آموز

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اطلاع از نحوه ی استفاده از سامانه آزمون پلاس ، به بخش آموزش مراجعه کنید یا با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.

برچسب ها: آزمون آنلاین ، برگزاری آزمون آنلاین ، سامانه برگزاری آزمون آنلاین ، برگزاری آزمون آنلاین ، نرم افزار آزمون آنلاین ، آزمون ساز آنلاین