وبسایت اختصاصی رایگان


کاربران سامانه کوییز7( دبیران، مشاوران، موسسات آموزشی و ...)  میتوانند در این سامانه  برای معرفی فعالیت ها و انتشار مطالب خود به صورت رایگان صفحه ی اختصاصی ایحاد کزده و مطالب خود را در سابدومین اختصاصی خود (برای مثال آدرس  www.konkoor.qz7.ir   که واژه konkoor  متناسب با فعالیت شما تغییر میکند) منتشر کنند.

برای مثال تصویر زیر یک نمونه صفحه ی اختصاصی موسسه آموزشی را مشاهده میکنید.

صفحه اختصاصی رایگان کوییز7

همچنین با فعال نمودن گزینه ثبت نام آنلاین، از طریق صفحه ی اختصاصی خود، دانش آموزان می توانند ثبت نام انجام دهند.

لازم به ذکر است ایجاد صفحه اختصاصی کاملا رایگان می باشد و به صورت پیشفرض برای تمامی کاربران پس از ثبت نام در سامانه فعال می باشد.