پس از ورود به پنل کاربری، مدیریت آزمون ها  از منوی اصلی قابل دسترسی می باشد که شامل موارد زیر است:

 • آزمون ها

با انتخاب این گزینه وارد صفحه ی مربوط به آزمون ها می شوید و لیست آزمون های خود  به همراه خلاصه ی اطلاعات آن را می توانید مشاهده نمایید.

توجه :  در صفحه ی آزمون ها مقدار تراز پایه نیز حهت یادآوری نمایش داده شده است که می توان این مقدار را از منوی سایر و گزینه ی تنظیمات تغییر داد.

همچنین می توانید با استفاده از گزینه افزودن آزمون جدید، و با پر کردن فرم مربوطه ، آزمون جدید ایجاد نمایید که فرم آن شامل موارد زیر می باشد:

 1. عنوان : عنوان یا اسم انتخابی برای آزمون 
 2. تاریخ آزمون : تاریخ برگزاری آزمون با فرمت دلخواه شما
 3. توضیحات: توضیحات مربوط به آزمون
 4. نمایش نتایج : توسط این گزینه می توانید نمایش نتایج آزمون در صفحه ی شخصی دانش آموز/دانشجو را فعال یا غیرفعال نمایید.
 5. نمره منفی : با فعال بودن این گزینه، به ازای هر سه پاسخ غلط، یک نمره ی منفی (معادل قدرمطلق یک پاسخ درست) محاسبه می شود.
 6. نوع آزمون : نوع برگزاری آزمون می باشد که به دو صورت حضوری و آنلاین می باشد.

در ادامه هر دو نوع آزمون بررسی می شوند:

آزمون حضوری

با انتخاب نوع آزمون حضوری (به صورت پبشفرض ) گزینه ی انتخاب نوع پاسخنامه نیز فعال می شود که با انتخاب پاسخنامه مورد نظر  و انتخاب گزینه دخیره ، آزمون مورد نظر شما ثبت می شود.

 • آزمون آنلاین:

با انتخاب نوع آزمون آنلاین چند فیلد دیگر نمایان میشود :

 1. زمان شروع : انتخاب تاریخ وساعت دقیق شروع آزمون 
 2. تاخیر مجاز: مدت زمان مجاز برای ورود با تاخیر دانش آموزان به آزمون (به دقیقه)
 3. زمان آزمون: مدت زمان آزمون (به دقیقه)
 4. نوع محاسبه زمان آزمون
 • محاسبه زمان آزمون استاندارد : با انتخاب این گزینه  راس ساعت مشخص (زمان شروع آزمون + مدت زمان آزمون)  فرصت همه ی کسانی که وارد آزمون شده اند (چه کسانی که به موقع وارد شده اند و چه کسانی که با تاخیر وارد شده اند) تمام می شود

 • محاسبه زمان آزمون از زمان شروع : در این حالت مدت زمان آزمون به هر دانش آموز با توجه به زمان ورود او به آزمون محاسبه می شود و همه ی دانش آموزان صرف نظر از زمان ورود آنها به آزمون (در بازه ی شروع آزمون و تاخیر مجاز) دارای زمان شرکت در آزمون یکسان می باشند.

 

***قبل از بررسی روند برگزاری آزمون و ایجاد کارنامه آزمون، لازم است موارد زیر بررسی شوند***

 • کلیدهای آزمون ها

کلید آزمون شامل پاسخ صحیح سوالات آزمون می باشد که اگر آزمون آنلاین باشد با فایل سوالات نیز همراه است. با انتخاب این منو، تمامی کلید های آزمون های شما نمایش داده می شود که شامل نام، نام آزمون و تعداد افرادی است که کلید مورد نظر به آنها اختصاص داده شده است. این سامانه قابلیت ایجاد چندین کلید برای هر آزمون و اختصاص کلیدهای مختلف به دانش آموزان مختلف را دارا می باشد.

برای ایجاد کلید آزمون جدید ، گزینه افزودن کلید آزمون را انتخاب کرده و در فرم باز شده، اطلاعات را به صورت زیر پر کنید:

 • عنوان کلید آزمون : نام یا عنوان کلید آزمون ، در صورتی که بیش از یک کلید آزمون دارید بهتر است برای اسامی مناسب و متمایز انتخاب نمایید. مانند کلید A  و کلید B
 • آزمون : انتخاب آزمون مورد نظر برای استفاده از این کلید آزمون
 • فایل PDF سوالات : درصورتی که آزمون مورد نظر شما آزمون  آنلاین می باشد می بایست فایل سوالات مزبوط به کلید آزمون را جهت آپلود در سامانه، انتخاب نمایید.
 • قابل دانلود : در صورت فعال بودن، لینک دانلود فایل سوالات برای  دانش آموز در صفحه آزمون نمایش داده می شود.
 • نمایش در پاسخنامه : در صورت فعال بودن این گزینه، فایل PDF سوالات در صفحهی آزمون به کاربر نمایش داده می شود.

شما می توانید به تعداد سوالات مورد نظر خود، خانه های مربوط به پاسخ صحیح را با اعداد 1 یا 2 یا 3 یا 4  پر نمایید و بقیه را خالی بگذارید.

 

 

 • حوزه ها
 • حوزه های برگزاری آزمون با انتخاب این گزینه نمایش داده می شود همچنین می توانید با استفاده از گزینه افزودن حوزه جدید، حوزه برگزاری آزمون مورد نظر خود را به سیستم اضافه نمایید.

توجه : شما می توانید برای آزمون حضوری چندین حوزه ی مختلف را ثبت کرده   ( برای مثال حوزه برگزاری برای  دختران و پسران  یا  برای گروه اول و گروه دوم )  و دانش آموزان مختلف را به حوزه مورد نظر اضافه کنید. 

 • دروس و ضرایب

در این قسمت مفاد درسی و مشخصات آن قرار داده شده است. که خلاصه اطلاعات شامل نام آزمون، نوع درس، ضریب، سوال شروع و پایان آن و نوه زوج درس می باشد.

با استفاده از گزینه افزودن درس به آزمون و ارسال فرم زیر درس جدید به آزمون اضافه میشود:

 1. نام درس : انتخاب نام درس 
 2. آزمون : انتخاب آزمون مورد نظر برای استفاده از این درس
 3. نوع  : عمومی یا تخصصی 
 4. نوع درس : عادی یا زوج درس* 
 5. از سوال X تا سوال X  : اعداد شروع و پایان سوالات درس مورد نظر برای مثال  1  تا 10    یا    11تا 20  و ...
 6. ضریب : ضریب درس مورد نظر در محاسبه تراز و کارنامه 

*زوج درس به این معنی می باشد که  دانش آموز از بین دو درسی که زوج درس انتخاب شده اند می تواند یک درس را انتخاب کند و فقط سوالات همان درس را حل کند.همچنین برای محاسبه کارنامه ی دانش آموز ، قبل از تصحیح آزمون ، از منوی سایر ،  تنظیمات  و سپس گزینه آزمون ، می توان طریقه فیلتر زوج درس دانش آموزان توسط سامانه را  انتخاب نمود. برای مثال می توان انتخاب نمود که درسی که دانش آموز در آن بیشترین سوال را حل کرده محاسبه شود.

 • پاسخنامه ها

تمامی پاسخنامه هایی که در سیستم ثبت می شوند (در آزمون آنلاین دانش آموز مستقیما پاسخنامه خود را ارسال میکند و در آزمون حضوری پاسخبرگ دانش آموز ابتدا اسکن و سپس پردازش می شود) در این قسمت قابل مشاهده هستند. همچنین می توان در صورت لزوم ، برای دانش آموزان به صورت دستی پاسخنامه را از پنل کاربری خود وارد نماییدروند برگزاری آزمون 

پس از ایجاد آزمون و افزودن حوزه (ها)ی برگزاری ، کلید (های)آزمون ، و دروس و ضرایب ، نوبت به برگزاری آزمون می رسد.

در ادامه این روند برای دو حالت آزمون حضوری و آزمون آنلاین بررسی می شود:

برای نمایش آزمون ، در لیست آزمون ها روی علامت چشم(مشاهده آزمون) کلیک کرده تا وارد صفحه ی آزمون مورد نظر شوید.

 

 1. ابتدا حوزه (های) برگزاری آزمون را به آزمون اضافه کنید. درصورتی که قبلا حوزه ای نساخته اید به صفحه ی حوزه های برگزاری آزمون رفته و حوزه جدید ایجاد نمایید.
 2. سپس از جعبه  قبل از برگزاری آزمون  گزینه شرکت کنندگان آزمون و تخصیص صندلی را انتخاب کنید و در صفحه ی جدید دانش آموزان مورد نظر را برای هر حوزه به صورت جداگانه انتخاب نمایید. و در انتها روی کلید اختصاص شماره صندلی  به دانش آموزان کلیک کنید.
 3.  از جعبه  قبل از برگزاری آزمون  گزینه اختصاص کلید آزمون به دانش آموزان را انتخاب کرده و کلید های آزمون را که قبلا ساخنه اید به دانش آموزان مد نظر خود اختصاص دهید.
 4.  از جعبه  قبل از برگزاری آزمون گزینه ایجاد پاسخنامه خام آزمون را انتخاب کرده و فایل پاسخنامه دانش آموزان را ذخیره نموده و با پرینت پاسخنامه ها در ابعاد A4 و کیفیت مناسب آزمون را برگزار نمایید.
 5. کارت ورود به جلسه دانش آموزان، لیست شرکت کنندگان و مشخصه ی شناسایی صندلی دانش آموزان نیز در همین جعبه در دسترس می باشد.

آزمون حضوری : 

بعد از برگزاری آزمون نیز با استفاده از گزینه ی اسکن پاسخنامه در جعبه ی بعد از برگزاری آزمون  می توانید پاسخبرگ های دانش آموزان را اسکن کرده و وارد سامانه نمایید.

آزمون آنلاین:

آزمون آنلاین در زمان تایین شده بصورت آنلاین توسط سیستم برگزار شده و دانش آموزان از طریق پنل شخصی خود می توانند وارد آزمون شوند.

 

توجه : در هر دو حالت برگزاری آزمون حضوری و آنلاین ، می توان بصورت دستی پاسخ نامه های دانش آموزان را (مانند زمانی که دانش آموزی غیبت داشته یا پاسخنامه آزمون حضوری از کیفیت مناسبی برای اسکن برخوردار نیست) وارد سیستم کرد. برای این کار از جعبه بعد از برگزاری آزمون ، گزینه افزودن دستی پاسخنامه را انتخاب نمایید.

 

تصحیح آزمون و ایجاد کارنامه :

 

برای ایجاد کارنامه ی آزمون ابتدا با استفاده از کلید بررسی پاسخ ها در جعبه ی بعد از برگزاری آزمون ، آزمون را تصحیح کرده و سپس از همین جعبه ، گزینه محاسبه نمره خام و ایجاد پاسخنامه را انتخاب نمایید. با توجه به اینکه نمره خام و تراز هر دانش آموز به نمرات سایر دانش آموزان وابستگی دارد، لذا در صورتی که بعد از تصحیح آزمون، پاسخنامه ای را اضافه نمایید و مجددا کارنامه را ایجاد نمایید تمامی نمرات و تراز ها تغییر میکنند.

همچنین برای اصلاح و بازنشانی پاسخ ها و کارنامه ها از گزینه ی ریست آزمون استفاده می شود.