مدیریت کلاس ها و دانش آموزان/دانشجویان


ابتدا وارد پنل مدیریت خود شوید سپس از از منوی اصلی، گزینه دانش آموزان یا دانشجویان (وابسته به تنظیمات) را انتخاب نمایید.

  1.  کلاس ها : از این منو می توانید کلاس های خود را مدیریت کنید
  2. افزودن کلاس جدید : می توانید کلاس جدید ایجاد نمایید
  3. لیست دانش آموران/دانشجویان: لیست دانش آموزان  یا دانشجویان را مشاهده و آنها را مدیریت نمایید
  4. افزودن دانش آموز/دانشجو جدید :  می توانید دانش آموز/ دانش جو جدید برای سیستم تعریف نمایید
  5. گزارش گیری:  از لیست دانش آموزان / دانشجویان خود گزارش بگیرید

کلاس ها :

با انتخاب این گزینه لیستی از کلاس های تعریف شده توسط شما نمایش داده می شود . با انتخاب "مدیریت دانش آموزان/دانشجویان " از هر کلاس میتوانید افراد هر کلاس را مدیریت کرده و دانش آموزان/دانشجویان را به آن اضافه یا از آن حذف کنید.

افزودن کلاس جدید:

با انتخاب این گزینه فرم افزودن کلاس جدید نمایش داده می شود و با وارد کردن نام کلاس و توضیحات مربوط به آن کلاس جدید ایجاد می شود.

لیست دانش آموران/دانشجویان:

با انتخاب این گزینه لیست دانش آموزان/دانشجویان شما نمایش داده می شود و می توانید هر کدام از آن ها را ویرایش یا حذف نمایید

افزودن دانش آموز/دانشجو جدید

با انتخاب این گزینه . پر کردن فرم مربوطه، دانش آموز/دانشجو جدید به سیستم اضافه می شود. توجه نمایید که فیلد های این فرم در قسمت تنظیمات قابل تغییر می باشد.

گزارش گیری:

با استفاده از این گزینه می توانید از داتش آموزان/دانشجویان خود با استفاده از فیلترهای مختلف گزارش گیری کرده و از گزارش نهایی پرینت تهیه نمایید.